Suņi-pavadoņi Latvijā

Saskaņa ar statistiku, šobrīd Latvijā ir vien 7-8 speciāli apmācīti suņi-pavadoņi, un tas nozīmē, ka uz katriem 1500–2000 cilvēkiem (ieskaitot vājredzīgos), kuriem šāds pavadonis būtu nepieciešams, ir viens suns. Ja ņemam vērā tikai to cilvēku skaitu, kuri ir pilnībā neredzīgi, tad ir viens suns uz katriem 1000 cilvēkiem, un attiecība tik un tā ir katastrofāla.

Profesionāļa sagatavošana nav viegla un lēta

Uz suni-pavadoni gulstas milzīga atbildība par saimnieku vai cilvēku, kurš tajā brīdī atrodas blakus. Tieši tādēļ viena suņa sagatavošanai nepieciešami gandrīz divi gadi rūpīga, pacietīga un pašaizliedzīga darba. Kucēns, kurš atbilst suņa-pavadoņa prasībām, Latvijā maksā no 1500 €, un tam klāt nāk vēl izdevumi par suņa barošanu, apmācīšanu, sertificēšanu… Šim četrkājainajam profesionālim ir jābūt paklausīgam, komunikablam, bez jebkādām baiļu vai agresijas pazīmēm.

Pirmos 10-12 mēnešus suns dzīvo audžuģimenē, kur viņš tiek pieradināts pie cilvēkiem un socializējas. Šajā posmā tiek atlasīti suņi, kuri der pavadoņa darbam – ja suns izrādīsies agresīvs vai nepratīs sadzīvot ar bērniem, viņš nederēs šim darbam. Ja suns tiek atzīts par derīgu, seko apmācība, kas ilgst aptuveni 6-8 mēnešus, un kuras laikā tiek mācītas dažādas komandas. Pamatprogrammā tiek iemācītas 50-60 komandas, taču vēlāk tās iegūst dažādas variācijas atkarībā no konkrētā saimnieka vajadzībām, sunim, gluži kā jebkuram profesionālim, ir nemitīgi jāpaaugstina kvalifikācija.

Rezultātā suņa-pavadoņa apmācība un sagatavošana Latvijas apstākļos var izmaksāt 13000–15000 eiro, un tā, protams, ir summa, kuru cilvēki ar redzes invaliditāti visbiežāk paši nevar atļauties, tāpēc ar informatīvu kampaņu palīdzību mēs meklējam veidus, kā to finansēt, iesaistot gan privātpersonas, gan juridiskas personas, un nākotnē meklējam veidu, kā piesaistīt arī valsts finansējumu. Šobrīd izdevumi tiek segti ar ziedojumu palīdzību.

lenons