Atslēgvārds

padomi

Ieteikumi uzņēmējiem sadarbībā ar neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem

Šie ir organizācijas SUSTENTO ieteikumi tūrisma nozares uzņēmējiem, kuri vēlas pielāgot savu biznesu cilvēkiem ar redzes problēmām vai zudumu. Mūsuprāt, šie secinājumi un ieteikumi vienlīdz noderēs arī visu pārējo nozaru uzņēmējiem un pat vienkārši jebkuram, sastopoties ikdienā ar vājredzīgu vai neredzīgu cilvēku.
 
AR NEREDZĪGIEM CILVĒKIEM
 
* pasakiet, kas jūs esat, pirms, uzsākat sarunu ar neredzīgu cilvēku. Ja iepriekš neesat tikušies – pasakiet gan savu vārdu, gan arī savu lomu, nodarbi konkrētajā situācijā, piemēram, drošības sargs, apkalpotājs, klientu menedžeris u.c. Stādiet priekšā arī apkārtējos cilvēkus, kas pievienojušies jūsu sarunai;